Ertem Basım 3. Komori Kurutmalı Web İçin Aras Grup’a Sipariş Verdi

Her yıl büyük mont anlı birkaç yatırım yaparak verimliliğini ve kapasitesini arttıran Ertem Basım 3. Komori kurutmalı web için Aras Grup’a sipariş verdi.

Eğitim ve kültür kitapları baskısında, kapasite, teknoloji ve kalitesi ile ülkemizin en modern matbaalarının önde
geleni olan Ertem Basım yeni yatırımı ile iki yıl içinde bünyesine üçüncü kurutmalı web ofset baskı makinesini
katıyor.
Son yatırımlarla ilgili olarak Mustafa Ertem, Ken Sagawa ve Hamdi Kaymak sorularımızı yanıtladılar.
Geçen yıl Nisan ayına kadar tabaka ofset ve cold-set web ofset baskı makineleri ile hizmet veren Ertem Basım 2017 sonunda ilk
sıfır heat-set ofset baskı makinesi için Komori’nin Türkiye ve Türkî Cumhuriyetler temsilcisi Aras Makina ile anlaşmış, hemen
ardından çok az kullanılmış ikinci bir kurutmalı web ofset baskı makinesi de bu anlaşmaya dahil edilmişti. Bu iki makine Nisan
2018’de kurularak kitap sezonunda devreye alındı.

Kurutmalı web ofset baskı makinesi yatırımı yaparak kitap baskısında sektörde trendleri değiştiren Ertem Basım’ın sahibi
Mustafa Ertem on sekiz ay sonra 2020 kitap baskı sezonu için yeni bir yatırım kararı daha aldı ve üçüncü kurutmalı web ofset
baskı makinesi için yine Komori temsilcisi Aras Makina ile el sıkıştı. Nisan 2020’de kurulacak makine ile birlikte 2 yıl içinde
Ertem Basım’ın makine parkına üçüncü 16 sayfa kurutmalı web ofset baskı makinesi de katılmış olacak. Bilindiği kadarı ile 2 yıl
içinde, aynı matbaa tarafından peşpeşe 3 adet kurutmalı web ofset baskı makinesi yatırımı dünyada da ilk.
Ertem Basım kurutmalı webleri devreye aldıktan sonra artan verimlilik ve asgari fire oranları ile daha düşük tirajlardaki
baskıları da gerçekleştirmeye başlamış. Kurutmalı weblerde 2000 tirajlı kitapları basılabilir hale gelmiş.
Üçüncü Komori web ofset baskı makinesi de diğer iki makine gibi System 38S.
Ertem Basım geçtiğimiz aylarda da 4 yıldır kullandığı Heidelberg Speedmaster XL 106 ofset baskı makinesini yine sıfır bir
Heidelberg Speedmaster CD 102 ile değiştirmişti ve tabaka ofset bölümündeki makinelerini tek tip haline getirerek
verimliliğini iyice arttırmıştı.
Peşpeşe yapılan bu yatırımlarla firmanın artan kapasitesi mevcut müşterilerinin artan işleri, yeni müşteriler ve yurt dışına
dönük işler için kullanılacak.
Ertem Basım kitap baskıları yanında eğitim kurumları için sınav organizasyonlarını da üstleniyor. Soru kitapçıklarının baskı ve
sonlandırmasının yanında cevap kağıtlarını hazırlıyor. Doldurulan cevap kağıtlarını optik okuyucularda taratarak sınavları
değerlendirip, ilgili kurumlara aktarıyor.
Yeni makine yatırım kararının ardından Aras Makina Genel Müdürü Hamdi Kaymak ve Komori International (Avrupa) Başkanı
Ken Sagawa 20 Kasım'da Ertem Basım›ın Ankara Başkent OSB’deki matbaasında Mustafa Ertem’i ziyaret ettiler ve el sıkıştılar.
Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyaret sırasında Matbaa Haber olarak biz de oradaydık.

Ertem Basım’ın sahibi Mustafa Ertem
Üçüncü kurutmalı web ofset baskı makinesinin siparişinin ardından Ertem Basım’ın sahibi Mustafa Ertem’le kurutmalı web
deneyimini ve yeni gelecek makineyi konuştuk.
Siz her yıl yeni yatırım yapıyorsunuz. Şimdi de 3. Kurutmalı web için sipariş verdiniz, hangi ihtiyaçlar sizi bu yatırıma
getirdi?
Bir buçuk yıl öncesine gidersek, Hollanda’ya ilk makine için gittiğimizde kurutmalı web ofsete geçme zamanımızın geldiğini
biliyordum. Ya matbaacılığı bırakacak ya da yeni yatırımlarla, heat-setlerle yeni bir sayfa açacaktım. Bu noktada Aras Grup’un
büyük desteğini gördük. Toni Carter, ben Turan Aras toplantıdayken Bay Sagawa birkaç dakikalığına geldi, benimle tanıştı ve
“ben internette Ertem Basım’ın sayfalarını inceledim, bize çok iyi bir partner olacaktır. Bu masadan makineyi vermeden
kalkmayın” dedi. Bize orada uzun vadeli bir destek verildi. Arkasından ikinci makinamız gene Aras Grup’un büyük bir desteği
ile alındı. Onlar sayesinde 2. makinemizi de aldık ve bir buçuk yılda bu 2 makine ile çok ciddi üretim yaptık.
Kurutmalı weblerle düşük tirajlara da cevap verebiliyoruz. Bunu yapma nedenimiz dijital sistemlerin varlığı. Dijital dünyada
çok hızlı gelişiyor. Komori de bu alanda çalışıyor. Ama biz ofset tarafındayız.
Ilk kurutmalı webden sonra 2. ve 3. makinenin devreye gireceğini düşünmüş müydünüz?
Ekonomik yapımız müsait olsaydı 1,5 yıl önce Hollanda’ya gitmişken 3 makinayı birden o gün sipariş verebilirdim. Ben onu
görüyordum ama o günlerde ekonomik yapımız bir makineyi almaya yeterliydi. Aras grup yanımızda oldu ve bizi
desteklediler. 
“Çocuklarımıza en az zararlı kitapları üretiyoruz”
Cold-setlerde petrol ürünü boyalarla basılan kitaplar çocukların önüne gidiyor ve rahatsız edici kokular yayıyorlar. Bu
boyalarda ciddi kimyasallar ve kanserojen maddeler var. Heat-set tarafında kullanılan boyalar 160 dereceye çıkan fırınlar
içerisinde pişiyor ve tüm zararlı kimyasallar buhar olarak kağıttan ayrılıyor. Bu kimyasallar da after burner sistemiyle tamamen
yok ediliyor. Doğaya temiz buhar veriliyor. Fırından sonra kağıtlar soğutma grubuna giriyor ve 80 dereceye kadar ısı
düşürülüyor. Daha sonra su bazlı, insan sağlığına zarar vermeyen silikon havuzuna giriyor. Sonra forma, kitap haline gelip

çocuklarımıza ulaşıyor. Dikkat edersiniz cold-setlerde basılan kitaplarda aradan uzun zaman geçse bile ciddi bir koku olur. Ama
heat-setlerde boya tamamen kağıdın içine hapsedildiği için çocuklarımıza en az zararlı kitapları üretmiş oluyoruz. Bence bu da
çok ciddi üzerinde durulması gereken bir konu. Avrupa’da biliyorsunuz cold-set makineler yalnızca gazete baskısında
kullanılıyordu. Gazeteler de 3. hamur kağıtlara basılıyor ve kağıtlar boyaları emebiliyordu. Avrupa’da eğitim kitapları heat-set
makinalarla basılıyor. 
Önümüzdeki yıl ders kitabı tasarımları çok değişiyor
Müşterilerinizle ilişkileriniz nasıl, uzun soluklu mu?
Biz çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. 1980’den bu yana çalıştığım yayınevleri var. Biri şu anda Türkiye’nin en büyük zincir
okulları Final Eğitim Kurumları, 500 civarında eğitim kurumu var.
Önümüzdeki yıl ders kitabı tasarımları çok değişiyor. Devlet de artık matbaalara kalite konusunda çok baskı yapıyor. Biz
partneri olduğumuz yayınevlerine devlet kitapları da bastık. Devletten bize kontrole geldikleri zaman teşekkür ederek
ayrıldılar. Bu da demektir ki önümüzdeki birkaç yıl içinde eski sistemler artık yavaş yavaş azalacak.
Cold-setleri hemen elden
çıkartmayacaksınız sanırım?
Aslında amacım hemen elden çıkartmaktı. Ama pazarlamadaki arkadaşlarım en az bir iki yıl daha kalmasını arzu ettiler. Çünkü
doğaldır ki Türkiye’de çok ciddi bir rekabet de var. Tüm kitaplar çok görsele dayalı olmayabiliyor. Soru kitapları da basıyoruz.
Bu kitaplarda cold-setlerde kabul edilebilir baskıları gerçekleştirebiliyoruz. Kokusuz boyalar da ürettirdik. Müşterilerimiz
yüzde yetmiş heat-set’e döndüler. Ama onları tamamen zorlamak istemiyoruz. Cold-setler de bir seçenek olarak ortada. Bir
süre daha kullanmayı düşünüyoruz. 
Kalitenin arkasında maliyet de var
Kurutmalı weblerde maliyet yükseliyor olmalı…
Kalitenin arkasında yatırım ve üretim olarak maliyet de var. Makinelerin baskı sırasında ve chiller adını verdiğimiz soğutma
sistemlerinde kullandığı enerjinin yanında kurutucuların kullandığı yüksek miktarda doğal gaz maliyeti söz konusu. Heat-setleri
heat-set yapan ana temaların başında bu iki sistem geliyor. Bunlar cold-setlerde yok. Önümüzde sürekli artan elektrik ve
gazdan kaynaklı bir maliyet var. Doğaldır ki cold-setlere göre maliyetlerimiz şu anda %50 oranında daha yukarıda. Ama bu yıl
içerisinde üretimdeki verimliliği artırarak bu maliyetleri biraz daha geriye çekeceğiz. Üçüncü makinemiz de bu konuda bize
katkıda bulunacak. 
Yeni Komori kurutmalı web ile kurutmalı web kapasitemizde %25 artış olacak
Yeni makine kapasitenizi ne oranda artıracak?
Cold-setleri bir kenara bırakırsak %25 artış bekliyoruz. Bakanlığımız artık daha çok beceriye, kazanıma dayalı ve daha görselli
kitaplar üretilmesini istiyor. Bunların yapılabilmesi için çok kaliteli baskılara ihtiyaçları var. Bunları en iyi yapabilen yayınevleri
ön plana çıkacak. Heat-setler bu bakımdan burada da ön plana çıkacak. Burada şunu da söylemek gerekiyor: heat-set alınması
tek başına işlerin çok doğru basılacağı anlamına da gelmiyor. O makinaları ilk alan biz değiliz. İstanbul’da magazin basınında
uzun zamandır kullanılıyor. Eğitimde ilk kullananlar bizleriz. Sadece makine almak yetmiyor, baskı öncesi, baskı sonrası,
kontrolü de gerekli. Biz heat-setlerde 70 tramı çok rahat basabilen bir matbaayız. Ofsette de 80 trama kadar çok rahat baskı
yapabiliyoruz. Bunlar da çok önemli.
Yeni makine ile birlikte kadro takviyesi de olacak mı?
Her departmanımızdaki tüm personelimiz çok iyi eğitimli arkadaşlarımız. Alttan da yeni jenerasyon arkadaşlarımızı
yetiştiriyoruz.
Çok personelle çalışmanın getirdiği birtakım sıkıntılar olabiliyor. Siz de sürekli kapasitenizi artırmak eğilimindesiniz.
Dolayısıyla personel sayınız da bununla orantılı olarak artıyor. Bu kadar insanla çalışmak bir sorun mu?
Toplam 300 personel ile çalışıyoruz. Burada bir sistem var. Ben personelle çok barışık bir insanım. Devletin verdiği imkanlar ve
kanunlar çerçevesinde üzerimize düşen tüm görevi yerine getiriyoruz. Elde ettiğimiz geliri bir şekilde dolaylı olarak
personelimizle paylaşıyoruz: Alt yapımızla, servis araçlarımızla, yemeğimizle... Matbaamızda şu anda 200 kw üzerinde bir
havalandırma sistemi var. Sonuçta bunların hepsi bir maliyet. Burası personeline önem veren bir matbaa, doğal olarak böyle
bir sorun yok. Bay Sagawa’nın da hemen fark ettiği gibi, departmanlarımız iyi kurulmuş durumda ve herkes kendi işinde.

Komori Avrupa Başkanı Ken Sagawa:
Daha kısa tirajlarda verimliliği hedefliyoruz.
Komori Avrupa Başkanı Ken Sagawa ile Ertem Basım’ın iki yıl içinde yaptığı üç kurutmalı web ofset baskı makinesi yatırımı
çerçevesinde görüştük.
Ertem Basım’a ve Ankara’ya ilk kez geliyorsunuz. Matbaayı nasıl buldunuz?
Çok etkilendim, beklentilerimin üstünde profesyonellikte çalışan bir üretim tesisi. Fabrika çok temiz, Baskı, baskı öncesi, baskı
sonrası için bağımsız bölümler oluşturulmuş. Çok iyi organize olmuş bir üretim sistemi gördüm. Sadece baskı ve baskı
sonrasındaki organize üretim değil, ayrıca yüksek bir yenilik, yaratıcılık gözlemleniyor Ertem Basım’da.
Bir yıl içinde aynı şirkete 2 makine satmamız çok nadir bir durum
Ertem Basım’da 2 makineniz kurulu. Üçüncüsünün de siparişi verildi. İki yıl içerisinde 3 makineniz devreye girmiş
olacak. Bu sizin için ne anlam ifade ediyor? Dünyada benzer örnekleri var mı?
Komori’de 25 yıldır çalışıyorum. Bu endüstri ile tamamen iç içeyim ve bu kurulumların aynı tesisde ve Ankara’da olması çok
şaşırtıcı. Çünkü dünya üzerinde ticari baskıya talep genel anlamda azalıyor. Dolayısıyla, aynı şirkete 1 yıl içinde 2 makine
satmış olmamız bile çok nadir bir durum. Özellikle bu tür bir durumu son 5-6 yıldır görmemiştim. Bu yüzden temsilcimiz Aras
Makina’dan Hamdi Bey’den bu projeleri duyduğumda başta inanamadım.
Yeni gelecek makine diğerleri ile aynı mı?
Evet, 16 sayfa, 50.000 hızda tam otomatik (otomatik, boya kontrol ve register sistemine sahip, tam otomatik kalıp değiştirme
otomasyonu olan) 4 renk web ofset baskı makinesi.
Sizin makinenizin rakiplerinize göre farkı ve öne çıkan özellikleri neler?
16 sayfa web baskı makinelerinde öncelikli amacımız yüksek tirajdan öte; işten işe geçişteki hız ve özellikle daha kısa tirajlarda
verimliliği hedefliyoruz. Bu sebeple standart olarak sunulan yüksek otomasyon ve kontrol sistemleri sayesinde kalite, hız ve
verimlilikte en iddialı teknolojileri sunuyoruz. Makinelerimiz için optimizasyon ve standartlar geliştirdik. Verimlilik en ön
planda. Burada olduğu gibi makinelerimizin çok az fire oranları ve yüksek verimlilikle çalıştığını duymak da bizi ayrıca mutlu
ediyor. Ertem Basım’da KOMORI 38S web ofset baskı makinesinin 2.000 baskı için bile kullanılıyor olması ve 250 fire ile iş
geçişi ile bu üretimin yapılıyor olması bizi ayrıca motive ediyor.
Ertem Basım’a 3. makineniz geliyor. Bunun dışında İstanbul’a da kurulumu yapılan 2 adet makineniz var ve yine 2 adet
yeni makine daha geliyor. Türkiye’deki bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu Türkiye’nin var olan potansiyeli ve yine gelecekteki yatırım motivasyonunun göstergesi. Buraya gelmeden önce
Çin’deydim. Orada da yeni bir web makinesi kurduk. Benzer pozitif yatırım motivasyonlarına sahip pazarlar. Bu yatırımları
yapan pazarlar bir anlamda da şu değerlendirmeleri de beraberinde getirebiliyor: Bu ülkeler eğitime ve kültüre verdiği önemi
çoğaltıyor ve bu bir şekilde sektörümüze yatırım bağlamında katkı sağlayabiliyor. Türkiye›de yeni gelecek makinelerle son 3
yılda 6 makine kurmamız çok değerli. Aslında bu hızda bir yatırım eğilimi çok da olağan bir durum değil. Baskı dünyası için çok
özel ve önemli. Bu durum Türkiye›nin ve Türk baskı sektörünün geliştiğinin göstergelerinden sayılabilir. Bu yatırımların
çoğalmasıyla çocuklarımız daha kaliteli kültür ve ders kitaplarının keyfini çıkarabilecek.
Partneriniz Aras Grup’un performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aras Grup, Komori olarak 1991 yılından beri dünyada en uzun süreli çalıştığımız partnerlerimizden. Yaklaşık 30 yıldır
birlikteyiz. Çok sıkıntılı da ve çok iyi zamanları da beraber geçirdik. Bu süre boyunca Türkiye’de 800 civarında Komori baskı
makinesi kuruldu. Şirket olarak Aras’ın bu uzun süreli desteği bizim için çok değerli ve pazara ismimizin daha güçlü olarak
çıkması konusundaki katkısı için teşekkür ediyoruz.
Web pazarında da bir daralma var, Genel olarak dünya pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünya genelinde yeni web ofset yatırımlarında bir düşüş gözlemliyoruz. Ama özellikle bazı matbaaların daha yüksek
otomasyonlu teknolojilere ihtiyaçlarının artması sebebiyle yenileme taleplerinde de göreceli bir atışın olduğunu söyleyebiliriz.
İsveç, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde hala daha fazla otomasyonlu baskı makinesi talebi devam ediyor. Yine dünya geneli
için en çok talebin bu yıl Çin pazarından geldiğini görüyoruz. Gelişmekte olan diğer bazı pazarlarda ve özellikle Asya pazarında

az da olsa talep artışı var. Japonya’da ise her yıl 10’dan fazla web baskı makinesi kuruyoruz. Japonya’da düşük tirajlı işlerde
göreceli olarak artış söz konusu ve yüksek otomasyonlu web baskı makinelerimiz tam da bu amaca denk düşüyor.
Son olarak H-UV kurutma sistemli yeni nesil web baskı makinelerimizden bahsetmek isterim. Bu teknolojide klasik kurutucu
sistem olmadan tek lambalı bir kurutucu sistem ile daha kaliteli, daha iyi kurutma işlemi yapılan ve fire oranlarının daha da
azaldığı üretim yapabiliyoruz. Japonya’da son yıllarda bu teknolojiye yönelik artan bir talep söz konusu. Önümüzdeki
dönemlerde Avrupa pazarında da bu teknolojiye sahip web ofset baskı makinelerini göreceğimizi düşünüyorum.
Web ofset pazarı ile ilgili son 5 yıldaki gözlemleriniz ve Türkiye pazarından beklentiniz neler?
Web baskı makinelerinin satışları düşüşte. Ama Türkiye ile ilgili bu makine kurumları ve sonrasında da yeni yatırımlar için
umutluyum. Gördüğüm kadarıyla daha önce kurutması olmayan weblerde baskı yapılan birçok okul kitabı, önümüzdeki
dönemde kurutmalı weblerde basılacak. Bu durum Komori web baskı makinelerine olan talebi de arttıracak diye
düşünüyorum.